Sancor Gniezno

Naszym nadrzędnym celem jest stałe podnoszenie jakości realizowanych usług w oparciu o sprawne zarządzanie i traktowanie Pacjentów, ich Rodzin zgodnie z ich oczekiwaniami.

Osiągnięcie powyższego celu zobowiązujemy się realizować przez:

  • utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001,
  • analizowanie potrzeb Pacjentów i nadążanie za ich rosnącymi wymaganiami,
  • pełne zaangażowanie kierownictwa oraz wszystkich pracowników w realizację ustalonych celów jakościowych,
  • zatrudnianie kompetentnego personelu, który systematycznie podnosi swoje kwalifikacje,
  • identyfikację i spełnianie przepisów prawa oraz norm branżowych,
  • zapewnienie właściwych zasobów oraz infrastruktury dla osiągnięcia zgodności świadczonych usług z oczekiwaniami klientów oraz wymaganiami prawa.

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za realizację celów zawartych w Polityce Jakości. Jednocześnie określenie kompetencji i odpowiedzialności dla określonych stanowisk pracy, ustalenie powiązań organizacyjnych przyczyni się do poprawy organizacji pracy. Deklaruję zapewnienie odpowiednich środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością.

W chwili obecnej Naszym głównym celem jest utrzymanie i rozwijanie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001. Wszystkich pracowników czynimy odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy, jak również zobowiązujemy do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.